Riool verstopt?

Controleer het ontstoppingsstuk

De Gemeente is verantwoordelijk voor het gemeentelijke rioolstelsel. Voor de riolering op uw eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk. Hebt u te maken met een rioolverstopping? Dan is het van belang om eerst te bekijken of de verstopping op uw eigen terrein ligt, of zich in het gemeentelijk rioolstelsel bevindt. Dat doet u door uw ontstoppingsstuk op te graven.


Locatie ontstoppingsstuk bepalen

Het ontstoppingsstuk zit 60 tot 80 centimeter onder de grond en bevindt zich in de meeste gevallen op de erfgrens. Om het ontstoppingsstuk te vinden, vult u bovenaan deze pagina uw woonplaats en verdere gegevens in. Staat uw adres er niet bij, dan is er helaas geen tekening beschikbaar. Aan de tekeningen kunt u geen rechten ontlenen.
Mocht er voor uw woning geen informatie beschikbaar zijn en u weet ook zelf niet waar het ontstoppingsstuk zich bevindt, dan is het raadzaam contact op te nemen met de gemeente.


Ontstoppingsstuk vol water

Staat het ontstoppingsstuk vol water? Dan zit de verstopping zeer waarschijnlijk in het gemeentelijk riool, en daarvoor is de gemeente verantwoordelijk. Neem in dat geval altijd direct contact met ons op. Als u op eigen initiatief een ontstoppingsbedrijf inschakelt, moet u zelf de kosten hiervoor betalen.


Ontstoppingsstuk leeg

Is het ontstoppingsstuk leeg? Dan zit de verstopping op uw eigen terrein. In dat geval bent u zelf verantwoordelijk voor de oplossing van de verstopping en de eventuele kosten die dat met zich meebrengt.


Wijzigingen doorgeven

We stellen het op prijs als u ons informeert over wijzigingen aan het riool door eventuelewerkzaamheden, verbouwingen of onderhoud.In dat geval ontvangen wij graag een nieuwe tekening zodat wij onze gegevens kunnen actualiseren. Ook als uw tekeningen nog ontbreken op deze website ontvangen wij ze graag, vanzelfsprekend met een duidelijke vermelding van het adres.


Contact

T: 14 0591
E: gemeente@borger-odoorn.nl