Riolering

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel. Op de grens tussen particulier en gemeentelijk riool zit een erfscheidingsputje. Dit putje is meestal gesitueerd op de erfscheidingsgrens. De eigenaar van het terrein is verantwoordelijk voor het onderhoud van de riolering op zijn terrein.

Wanneer een verstopping in uw riool zit, moet u zelf zorgen voor het ontstoppen van het riool en zijn de kosten voor u. Dit kunt u constateren door in het erfscheidingsputje te kijken. Als hier geen rioolwater in staat, zit de verstopping in uw eigen gedeelte en dient u het riool te (laten) ontstoppen voor eigen rekening. Wanneer tijdens de ontstoppingswerkzaamheden blijkt dat de verstopping in het gemeentelijke riool zit, neem dan contact op met de gemeente. De gemeente zal een bedrijf inschakelen om de verstopping te verhelpen.

Drukriolering treft u over het algemeen aan in buitengebied. Met behulp van kleine pompen wordt alleen huishoudelijk afvalwater afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Bij een storing aan de pompinstallatie gaat het rode lampje op de kast branden. U moet dan contact opnemen met de gemeente, om de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Met de keuzevelden hierboven kunt u kijken of er van uw woning een schets van de locatie van het putje beschikbaar is. Met die schets kunt u gemakkelijker het putje vinden. Staat uw adres er niet bij, dan is er van uw woning helaas geen schets beschikbaar.

Indien u nog vragen heeft kunt u, op werkdagen, contact opnemen met de gemeente Hardenberg, te bereiken onder telefoonnummer 14-0523.